Terms and conditions

Forretnings- & Handelsbetingelser

https://vaelgdetgodeliv.dk/wp-content/uploads/2020/03/Forretnings-Handelsbetingelser_VDGL_rev.7.pdf

Alle herunder er altid gældende for klienter som kunder;

§1: Forretnings- & Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser, herunder også gældende for kampagner, events, begivenheder udbudt af Vælg Det Gode Liv. Ligeså er samme betingelser gældende ved evt. salg af kosttilskud, CBD Cannabis produkter og hverdags & hudplejeprodukter.

§1-a: Ydelser leveret privat, her vil betaling ske efter ”dagsdato / Duedate”, altså samme dag som ydelsen eller et produkt købes - eller efter gældende betalingsfrist nævnt på fakturaen

- (der kan dog i nogen tilfælde aftales en særlig betalingsfrist aftale – der vil i så fald foreligge en aftale om dette skriftligt).

§1-b: Ydelser leveret for firmaer, samarbejdspartnere & virksomhedsaftaler, her vil betaling ske efter freelance lovgivning; Faktura +5 dage – eller efter gældende betalingsfrist nævnt på fakturaen, dog min. +3 dage (der kan i nogen tilfælde aftales en særlig betalingsfrist aftale – der vil i så fald foreligge en aftale om dette skriftligt).

§2: Ved bestilling af enhver ydelse eller produkt, forpligter kunden sig til at betale rettidigt jf. den udstedte faktura, eller tilsvarende betalingsform.

§3: Ved betaling af enhver ydelse eller produkt (alle inklusiv), bekræfter kunden ydelsen og fraskriver sig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse eller salg af produkt derfor bindende.

§3-a: Ved køb af kosttilskud & hudpleje produkter af mærket Forever Living, har alle kunder altid 90 dages kundetilfredshedsgaranti, dette under Forever Living Forretnings- & Handelsbetingelser, hvor Vælg Det Gode Liv er Uafhængig forhandler af deres produkter.

§4: Der ydes på intet tidspunkt refusion, på påbegyndte ydelser, forløb (fysisk som online), undervejs ved samtale. Også gældende for events og kampagner. Ej heller for ydelser eller forløb der betales i rater (fysisk som online). Med mindre andet er beskrevet for det enkelte forløb eller ydelse.

Skulle man som kunde eller klient, fortryde et køb, kan dette evt. ændres til anden ydelse, alternativ går købet tabt. Vælg Det Gode Liv, kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for refusion af ydelser, af nogen art. Samme gælder for udvalgte produkter, dette vil være beskrevet.

§4-a: Har kunden eller klienten, aftalt betalingen i rater og stopper sit forløb, vil der ikke ske refusion for resten af forløbet. Er hele forløbet endnu ikke betalt, vil kunden forsat opkræves for hele forløbet. Bemærk også, at vælger man at bryde et forløb (månedlig betalings aftale) vil rest beløbet blive samlet til en sluttelig rate.

Dvs. at rate aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, og kunden / klienten vil modtage en opkrævning for hele forløbet til straks betaling.

§4-b: Skulle det ske, at et forløb fx et vægttabshold helt må aflyses og uanset årsagen herfor. Her vil kunden / klienten dog tilbydes en anden mulighed for forløb; individuelt eller hold (fysisk og online).

Ønsker klienten / kunden ikke dette, får klienten / kunden sine penge retur med 90 % af summen (hvis forløbet ikke er startet op). De sidste 10 % dækker for tab af materialer og tabt forarbejde.

§4-c: Skulle det ske, at et forløb fx et vægttabshold helt må aflyses og uanset årsagen herfor, herunder også gældende for pandemier. Og det sker under et forløb er startet. Her vil kunden / klienten kunne tilbydes at kører forløbet færdigt individuelt, når mulighederne for det foreligger. Alternativ gives et til gode bevis lydende på en pris, tilsvarende det resterende forløbs varighed der er tilbage. Dog vil der som min. blive tilbage holdt 10 %, der dækker administration.

§4-d: Når en klient via e-mail har bestilt et forløb, ydelse eller produkt, og denne har modtaget dokumenter & / eller materialer fra Vælg Det Gode Liv. fx via e-mail, frafalder fortrydelsesretten for købet.

Eks. 1: Du bestiller en sundhedssamtale og der fremsendes dig, via e-mail, spørgeskema og kost dagbog (de fleste ydelser vil modtage sådanne inden selve samtalen). Så betragtes ydelsen / forløbet i gangsat. Hvor fortrydelsesretten derfor ikke længere er gældende.

Samme gældende for online køb herunder også gældende for for 14. dages fortrydelsesretten som bortfalder, da ydelsen / forløbet er i gang eller man har bestilt et personligt produkt.

EKS 2: Du bestiller en vejledende kostplan, denne udføres og fremsendes via e-mail. Fortrydelsesretten er ikke længere gældende, i det du har modtaget den enten det bestilte produkt, eller produktet er personligt udført.

§4-e: Når du som klient har tilmeldt dig en ydelse eller et forløb, og dette er bekræftet af Vælg Det Gode Liv, betragtes det som din endelig tilmelding. Dette uanset om det er skrevet i en mail, sms, online via Facebook, Messenger, Chat m.m. Det betyder at der ikke er nogen fortrydelse eller retur ret, men der kan i stedet udstedets et til gode bevis.

Alternativ kan man konvertere det købte forløb eller ydelse, til en anden ydelse eller forløb. Bemærk at der evt. vil være en mer´ pris, denne betales som ved andre køb. Der ej heller kan refunderes.

§4-f: Alle abonnement forløb, forløber min. 1 måned, dog anbefales at man forsætter minimum 4 mdr. og bedst er 6+ måneder, for at opnå fx de 7 vaneændrende trin, som kun lukkes op løbende (hver mdr.) Bemærk at nogle abonnement forløb er inkl. binding. Her henvises til de enkelte forløb eller ydelser. Som betyder at det tilmeldte således ikke kan opsiges tidligere end skrevet.

En evt. forlængelse af et abonnement forløb vil også være bindende, dette med det antal mdr. der tegnes ekstra for, og kan dermed ikke fortrydes eller opsiges.

Hvis der af kunden / klienten ikke tegnes yderligere løbende abonnement, fx efter et endt forløb, så er kunden / klinten selvfølgelig ikke længere bundet af abonnement aftalen.

§4-g: Personlig Sundhedscoach måneds forløbet, er der altid 3. måneders binding - efter denne binding kan abonnementet opsiges inden udgangen af en måned. Man betaler som min. derfor altid for den løbende måned.

§4h: Køb af kosttilskud & andre produkter, her tages kun de kosttilskud & produkter retur, hvor der er en særlig aftale med Vælg Det Gode Livs leverandører. Dette gælder også for evt. uåbnet produkter, herunder også kosttilskud og hudplejeprodukter.

§5: Al brug af vejledning, herunder kostvejledning, kostplaner træningsvejledning, personlig træning, coaching ydelser, Infrarød Sauna tæppe behandlinger, Wellness massage samt lignende bi-ydelser, sker til enhver tid på kundens / klientens eget ansvar.

I tilfælde af eventuelle skader, eller i tilfælde af sygdom hos klienten / kunden, eller lignende følgevirkninger, som opstår undervejs fx under et forløb. Vil Vælg Det Gode Liv være uden ansvar.

Vælg Det Gode Liv kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser, som fx kan gøre at et forløb eller ydelse må stoppes. Er kunden/klienten i tvivl om denne kan modtage ydelsen / behandlingen, henvises kunden / klienten, altid til at man taler med sin egen læge først. Dette er også gældende for evt. produkter der kan spises herunder kosttilskud.

Det er til en hver tid kundens eget ansvar, at sørge for at man er i en helbredsmæssig forfatning der tillader stringente kostforløb, træningsforløb, Infrarød sauna etc.

Gravide og personer med pacemaker må ikke benytte klinikkens kropsanalyse vægt, der bruges i stedet til alm. vægt indstilling.

Infrarød varme tæppe behandling: Der skal underskrives en samtykkeerklæring ved første behandling.

Bemærk visse personer kan ikke behandles med infrarød varme; hvis de lider af varmeoverfølsomhed, har høj feber, har en hjerte- eller arteriesygdom herunder blodprop (kræver tilladelse fra egen læge), er bløder, har en sygdom forbundet med reduceret evne til at svede. Åbne sår eller rifter. For kvinder: der er gravid eller har født for mindre end 3 måneder siden.

Ved sygdom skal aflyses efter de beskrevne regler for ydelser her i betingelserne.

§6: Det er til enhver tid kundens / klientens eget ansvar at konsultere en læge forud for ethvert trænings og / eller kostforløb. Det er kundens eget ansvar, at informere Din personlige Kostvejleder & Sundhedscoach Sandra Mouritzen, om eventuelle helbredsmæssige udfordringer, herunder fødevareallergier, intolerance, og mere alvorlige helbredsmæssige tilstande, der kan komplicere et forløb.

Eksempler herpå kan være: spiseforstyrrelser, diabetes, diverse tarmsygdomme, skader og des lige.

§7: Såfremt kunden er bekendt med sygdom, der kan komplicere et forløb, som endnu ikke er velbehandlet og kontrolleret, kan Vælg Det Gode Liv således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser som følge af et forløb eller ydelse.

Lige så har Vælg Det Gode Liv retten til at sige nej til, at påtage sig et en kunde / klient, hvis det vurderes uansvarligt. 

§8: Leveringstid på enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale. Såfremt intet andet aftales, forventes en leveringstid på produkter (kosttilskud mv.) 3-5 arbejdsdage med forbehold for evt. restordre eller forsinkelse på et given produkt.

På vare- og tjenesteydelser der skal specialfremstilles til forbrugeren, herunder kostplaner, madplaner- og træningsprogrammer, kan forventet leveringstid være fra 3-10 dage afhængig af travlhed i klinikken.

Leveringstiden løber fra den indledende konsultation/aftale har fundet sted. Der kan i særlige tilfælde opstå længere leveringstid. I så fald informeres der herom ved den indledende konsultation.

Det tilstræbes til hver en tid, at ydelser leveres hurtigst muligt, og medmindre andet aftales, kan ovenstående betragtes som leveringsfristen. Bemærk at der på torsdag dannes kostplaner - bestiller man fx i samme uge, skal du forvente at din kostplan, madplan, træningsplan, m.m. først leveres ugen efter.

Personlige Walk and Talk livsstilssamtaler, leveres således på et givent aftalt tidspunkt, og kan således have længere leveringstid, da ydelsen leveres i henhold til aftalt tidspunkt i realtid.

§9: Særlige omstændigheder omfatter blandt andet: sygdom, travle arbejdsgange, ferie, kurser og lignende uhensigtsmæssigheder der påvirker leveringsfristen - herunder også pandemier og herunder nedlukning.

Skulle der opstå sygdom eller andre bremsende udfordringer under en aftalt leveringsfrist, vil kunden blive informeret herom. Der må i de tilfælde påregnes en forlænget leveringsfrist, svarende til sygdoms /udfordringernes omfang. 

§10: I tilfælde af uforudsete afbrydelser fra kundens side, under et forløb, forlænges forløbsperioden ikke, hvis ikke dette aftales personligt med kostvejlederen. Herunder også gældende sygdomsforløb, ferie og andet der kan afbryde et eventuelt forløb helt eller delvist. Det er således kundens / klientens eget ansvar at være i stand til at gennemføre, samt overholde de forpligtelser denne må være pålagt som led i et forløb.

Alle gavekort og værdibeviser udstedet af Vælg Det Gode Liv – løber max 1 år, med mindre andet er noteret på beviset.

Alle forløb med klippekort, eller med et antal faste ydelser, skal bruges inden der er gået et år;

Eks. Har du fx købt et klippekort eller et forløb med 10 klip d. 1.1.2020, og der kun er brugt fx 7 gange d. 31.12.2020, så bortfalder resterende klip/gange - med mindre der aftales andet med Vælg Det Gode Liv.

§11: I tilfælde at kunden / klienten ikke kommer til aftalte tid eller helt udebliver, faktureres denne altid 100% - og aftalen går tabt.

Hvis der aflyses mindre en 24 timer før - (dette gælder også for de “Første sundhedssamtale”) faktureres der altid 100 % af aftalen.

Aflyses mindre end 48 timer før aftalen - men mere end 24 timer før, faktureres der 50 % af købet. Dette til dækning for den tid der ellers kunne være givet videre til en anden kunde / klient.

Alle aflysninger gælder for alle henvendelser, herunder også personligt, pr. telefon, e-mail og ved online booking systemet.

§12: Der handles som udgangspunkt ikke med personer under 18 år. I sådanne tilfælde kræves en forælders/værges accept af indeværende handels- og forretningsbetingelser, og forælderen/værgen påtager sig således det fulde ansvar for købers fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet.

Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde.

§13: Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af Vælg Det Gode Liv, accepterer kunden / klienten, således ovenstående handels- og forretningsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser overfor disse.

§14: Alle skriftligt materialer og medier herunder også billeder, kostplaner, online forløb og kurser - alle materialer inkl. mv. Som er udarbejdet af Vælg Det Gode Liv og dennes ansatte, tilhører samme uden undtagelser, hvor vi henviser til Copyright lovgivningen, dette på fx skræddersyet kostplaner, opskrifter, billeder, forløb (fysisk og online), artikler, E-bøger, bøger, tekster, online materialer mv.

Der må derfor ikke kopieres, overdrages, videregives, videre sælges under nogle former - alt materialer, medier, forløb, events, kampagner inkl., til en tredje part.

Eks. En klient som fx køber en skræddersyet kostplan til sig selv. Men kopier og videregiver denne. Her overtrædes copyright lovgivningen, Hvor Vælg Det Gode Liv, derfor enten fakturere den person eller de personer, der har overtrådt vores betingelser for virksomhedens tab plus 100% - gældende ud fra vejledende priser og pr. enhed.

Dette til dækning af evt. tab af indtjening og konkurrence.

Er dette ikke muligt vil der blive politi anmeldt.

§15: Betaling skal helst ske via MobilePay 90960, eller ved konto overførsel (altid noteret på faktura) - Bemærk venligst de gældende erhvervs regler for MobilePay erhverv, at der kun kan betales for den enkelte ydelse eller produkt, og altså ikke et længerevarende forløb med mindre det er i rater eller ved abonnements forløb. Der henvises til de betingelser for MobilePay og andre gældende betalings regler for virksomheder.

Alle ydelser der betales så vidt forud før evt. afvikling skal ske med konto overførsel med mindre man betaler i rater eller via abonnement.

Betaling ses gerne udført før en evt. samtale eller ydelse startes, i helt særlige tilfælde kan det aftales at der betales ved det første møde.

For produkter herunder kosttilskud, hudpleje m.m. betales der altid ved bestilling, og fremsendes eller udleveres ikke før betalingen er sket.

Lige så vil alt fragt pålægges køber med mindre andet er aftalt.

§16: Der tilbydes til alle de første 15. minutter gratis, dette er en samtale der vil spore ind til hvad vi evt. kan hjælpe med. Ved telefonisk kostvejledning, fx via tlf. / Skype / FaceTime, faktureres klienten dog efter 15. minutter. Dette da det så ses på som en dybere samtale.

Priserne herfor er følgende;  pr. påbegyndt 15. min. -  kr. 150.-. Kunden faktureres efter samtalen. Evt. efterfakturering vil ske med straks betaling (betaling samme dag). Gælde for alle slags samtaler.

§17: Ved for sent betaling (alle inkl.), vil der påføres 0,70% i renter pr. dag, fra den dag hvor ydelsen, produktet, varen skulle være betalt - indtil betalingen er sket. Første påmindelse er gratis, herefter vil der pålægges et rykkergebyr på kr. 100.-.

Sker det at der skal tilsendes en rykker nr. 2 rykker vil der på løbe yderligere rykkergebyr på kr. 100.- - Bemærk også at sagen herefter vil gå videre til inkassoinddrivelse hos vores advokater. Dertil vil der på løbe yderligere renter og advokat og evt. retslige omkostninger. Vælg Det Gode Liv ser ikke forskel på om der er tale om små eller store manglende betalinger. Alle behandles på lige fod.

§18: Bemærk – At du som klient / kunde hos Vælg Det Gode Liv, helt auto tilmeldes vores Nyhedsbrev via mail). Du kan dog helt selv fra melde dig igen - der vil altid være et link nederst i mailen til dette. Nyhedsbrevet er for at inspirere dig.

§19: Booker du en aftale via vores online booking system, vil du blive anmodet om, når du opretter dig med log in, om at bekræfte vores Forretnings & Handels betingelser – samt vores GPDR / Persondata lovgivning. Samme sker i forbindelse ved tilmelding af nyhedsbrevet, her vil du acceptere vores GPDR og persondatalovgivning.

§20: Force Majeure  - I tilfælde af force majeure - hermed menes ekstraordinære omstændigheder eller begivenheder, som fx krig, indførselsforbud og naturkatastrofer, herunder også gældende for epidemier, pandemier eller andre globale sundhedskriser.

Alle nævnte som ligger uden for Vælg Det Gode Livs kontrol, og som vi ikke kan forhindre eller kunne have forudset anses alle som en force majeure-begivenhed.

Her vil en købt ydelse, aftale eller forløb- under sådanne forhold ikke altid vil kunne gennemføres eller leveres. Kan der ikke gennemføres eller leveres en ydelse.  Vil der pga. force majeure, derfor ikke være retur ret på en indgået aftale, købt ydelse eller købt forløb, gældende for aftaler, forløb og ydelser der er påbegyndt.

Herunder også inklusiv betingelser for første materiale forsendelse via mail, fysik eller pr. postforsendelse, eller booket aftale.

Er en aftale, ydelse eller forløb ikke startet op, gives der ej heller retur ret af samme. Der vil dog fra Vælg Det Gode Liv side, tilbydes at samme at disse nævnte sætte i bero. Dette indtil omstændigheden eller begivenheden der førte til force majeure er ophørt.

§20 -1: Hvis Vælg Det Gode Liv på beråber force majeure, skal dette gøres skriftlig til den anden part af aftaler, forløb, ydelser der er indgået, som kan ske ubegrundet, og dette straks efter force majeure er konstateret. Vælg Det Gode Liv vil dog forsøge sig at beskrive den nødvendige begrundelse.

§20 -2: Hvis der i forbindelse med omstændigheder under force majeure gør, at Vælg Det Gode Liv går konkurs, vil alle aftaler, købte forløb, ydelser, produkter - alt. inkl. gå i ydelse og betalingsstandsning. Det vil betyder at vi i sådanne tilfælde ikke kan levere det aftalte, og derfor vil vi ikke kunne yde refusion eller tilbageførelse af indkøbte (alt. inkl.). Alt forbyde det.

§21: Vælg Det Gode Livs logo er designet af en grafiker. Ved misbrug med og uden undertekst lige som navnet på virksomheden herunder alle hjemmesider, Facebook sider, Instagram, Linkedin, og andre sociale medier, der ejes af Vælg Det Gode Liv. Her må der hverken ikke kopieres, lånes, eller misbruges på nogle måder. Det vil blive anmeldt for bedrageri og der vil falde bøde og erstatningskrav for tabt fortjeneste.

Alt tyveri anmeldes til politiet.

Copyright – Vælg Det Gode Liv. 

Persondatapolitik

Dette website er ejet af:

Vælg Det Gode Liv– Klinik: Nyvej 10, 4450 Jyderup – Hovedadresse Gislinge Fjordvej 16 – 3532 Gislinge. info@vaelgdetgodeliv.dk- +45 22 98 96 98 –

(CVR nr.:. 37675970).

Ifølge den nye GPDR lovgivning skal Vælg Det Gode Liv – behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, og dette i overensstemmelse med den netop opdateret og nu gældende lovgivning af dato den 25. maj 2018. Herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil derfor alene blive anvendt til de formål, de er blevet indsamlet til, og vil derfor også blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant for Vælg Det Gode Liv at have registeret.

Beskrivelse og formål af databehandlingen:

Levering af vores produkter og ydelser:

Dine personoplysninger kan anvendes til at kontakte dig, med henblik på levering af produkter og ydelser, som du enten har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på. Herunder også konkurrencer.

Levering af nyhedsbreve:

Dine personoplysninger anvendes til at fremsende dig nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Dette enten skriftligt, via e-mail, eller online

Kundeservice:

Ved henvendelse til Vælg Det Gode Liv, bliver der registeret personoplysninger i forbindelse med oprettelse af journal, køb af ydelser eller produkter, og eller abonnementer samt øvrige henvendelser.

Online markedsføring:

Dine personoplysninger anvendes til online markedsføring fx. Når du deltager i en konkurrence på Facebook, som medlem i en gruppe på Facebook, og andre Sociale Medier, så som Instagram som VDGL også er bruger af. Og når du fx slår et oplag / spørgsmål op på vores Facebook sider.

Kategorier af personoplysninger:

VDGL behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger, fx; navn, alder (fødselsdato), adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder:

Vælg Det Gode Liv har fået dine oplysninger:

Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve, eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder via e-mail, på nettet, fx Facebook, Instagram.

Direkte fra dig i forbindelse med booking af aftaler, køb af ydelser og / eller produkter, ved messer eller ved deltagelse i konkurrencer.

Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige fx; sociale medier.

Vores databehandler Simplero / Email & kursusportal

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for Vælg Det Gode Liv, at ligge inde med disse oplysninger på grund af:

Vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter Så Sandra Mouritzen som Din Kostvejleder & Sundhedscoach kan oprette en sammentykke-erklæring og journal, som du er part i. Som er nødvendigt for at kunne hjælpe og følge dig her i klinikken. Så –

Vælg Det gode Liv kan overholde en retlig forpligtelse fx; . i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Vælg Det Gode Liv, kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vælg Det gode Liv har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Stripe til betaling af produkter og ydelser

Simplero til online kurser og forløb

Terapeutbooking til håndtering af booking aftaler

Forever Living til køb af kosttilskud og andre produkter

CBD – CANNABIS ((Wetality / QVGroup) – Care4You-s vejleder – til køb af kosttilskud og andre produkter

Meneto – vores retslig bogføringssystem

Advokaternes Inkasso Service til retslig hjælp fra advokater

E-mail & kursusportal til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring:

Vælg Det Gode Liv opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og VDGL ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx; i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser, tjenester og / eller produkter:

I forbindelse med levering af vores produkter, ydelser og tjenester, vil VDGL opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som fx; fordi du har adgang til et online produkt du har købt.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte Vælg Det Gode Liv for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til:

Vælg Det Gode Liv, 22989698, info@vaelgdetgodeliv.dk.dk, CVR 37675970.

Hvis du oplever at der er fejl i de oplysninger Vælg Det Gode Liv har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige oplysninger. Lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til Vælg Det Gode Liv på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at Vælg Det Gode Liv skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Vælg Det Gode Livs behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Dette site bruger cookies til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafik.

Vælg Det Gode Liv deler også oplysninger om din brug af websitet med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside. Ønsker du ikke cookies, er du velkommen til at slå dem fra i din browser eller at forlade sitet.